THE BASIC PRINCIPLES OF พระพิฆเนศ

The Basic Principles Of พระพิฆเนศ

The Basic Principles Of พระพิฆเนศ

Blog Article

เหมาะสำหรับ: ผู้ทีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น นักโฆษณา นักออกแบบ นักประดิษฐ์ นักคิด นักเชียนเป็นต้น

ที่แรก! "เพชร พุ่มพวง" เปิดอัฐิ "พุ่มพวง ดวงจันทร์" ให้ได้เห็นเป็นบุญตา แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

ทำความสะอาด จาน แก้วน้ำ เชิงเทียน แท่นกำยาน ฯลฯ แล้วเก็บไว้ในที่เฉพาะ ไม่ว่าจะบูชาอย่างไรก็ตาม หลักสำคัญ คือ ขณะสวดบูชาให้ตั้งสติให้แน่วแน่ สวดมนต์ให้ถูกต้อง บูชาด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ขอพรด้วยความโลภ ไม่ขอพรที่มีการสาปแช่งผู้อื่น ไม่ขอพรด้วยความท้าทาย หากปฏิบัติขั้นตอนใดผิดพลาดก็ให้ขอขมา บารมีขององค์ท่าน จะคุ้มครองเราได้

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

วิธีแก้บนแม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ อีกแลนด์มาร์กสำหรับสายขอพร

พระพิฆเนศ หมายถึง เทพแห่งปราชญ์ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ มีความรอบรู้ในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นเทพแห่งขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ด้วยทุกตำราได้กล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศ ไว้สูง สำคัญและฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม คอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและเป็นยอดกตัญญูแม้พระพิฆเนศ จะเป็นเทพที่มีความเก่งกาจสามารถยิ่งแต่ก็เป็นเทพที่สงบนิ่งไม่เย่อหยิ่งทรนงอันเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐอีกประการหนึ่งของผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น ธุรกิจเสริมความงาม

แก่นแท้ของการไหว้พระพิฆเนศ คือ เพื่อแสดงความเคารพ และนำมาซึ่งความสงบสู่จิตใจ อันเป็นการสร้างสติปัญญา พระพิฆเนศ และสิริมงคลให้กับชีวิต สิ่งสำคัญในการไหว้พระพิฆเนศให้สำเร็จสูงสุด คือ ต้องทำจิตใจให้สะอาด ปราศจากกิเลส ละทิ้งความโกรธ ความหลง มีเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความรักและสำเร็จ ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ นอกจากจะได้รับอานิสงส์ดีๆ พรนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาร้อยเท่าพันเท่าแล้ว ยังทำให้มีสติ ซึ่งช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

(พระพิฆเณศวร์ คาถาพระพิฆเณศวร์ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย)

พระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านมนตราและพระเวทย์ ได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้รับการบูชาเป็นลำดับแรกในการกระทำพิธีกรรมใดๆก็ตามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ระวังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน การไม่มีเวลาให้กัน ความสัมพันธ์ใส่ใจกันน้อยลง

พระองค์ทรงอยู่เหนือจอมอสูร ภูติผีปีศาจ และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เปรียบเสมือนช่วยให้ผู้ศรัทธาหลุดพ้นจากความกลัวทั้งหลายทั้งปวง

ฝันเห็นพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ บอกอะไรคุณ

บทสวด: "โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา"

Report this page